หมวดหมู่ : กิจกรรม
หัวข้อ : การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอำเภองาว และการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคีเครือข่ายตำบลแม่ตีบ
โดย : admin
อ่าน : 218
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายชนชนาย  ใจหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายในตำบลแม่ตีบ เข้าร่วมการการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอำเภองาว และการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคีเครือข่ายตำบลแม่ตีบ โดยมี นายอดิเรก  อุ่นโอสถ เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยปลัดอำเภองาวและท้องถิ่นอำเภองาว ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ