ชื่อ - นามสกุล :นายชนชาย ใจหล้า
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0871809556
Email :maeteep52110@hotmail.com