[ AppleKrit ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวกรรณิการ์ แสนหลวง
ชื่อเล่น : 
แอปเปิ้ล
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
15/7/2533
อายุ : 
28
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
applekrit2k@gmail.com  
ที่อยู่ : 
30/1 ม.2 ต.แม่ตีบ
อำเภอ : 
งาว
จังหวัด : 
ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 
52110
เบอร์โทรศัพท์ : 
085-711073
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานทั่วไป
การศึกษา : 
ปริญญาตรี