:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th

ชื่อ: ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอกคำใต้ หมู่ 1

วันที่ลงประกาศ: 5 ส.ค. 2563

รายละเอียด: .


file

mid_33_2022_9_23_872492.pdf