:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุวรรณ บุญเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โทร 089-9561550
ว่าที่ร้อยตรีนิกร จุมปา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โทร 088-4032489
นางสาวพรพิรุณ สืบเพ็ญไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 095-2576917
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางอารีวรรณ เทพพรมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 086-1168244