:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th
คณะผู้บริหาร
นายสุวรรณ บุญเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โทร 089-9561550
นายธวัส จำปาคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โทร 081-1634263
นายมงคล คำนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โทร 093-1967580
นางสาวโสภา จำปาคำ
เลนขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โทร 084-6129266