:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย

28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย 

ระหว่างวันที่ 11 - 18 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_66_18_42_491.pdf

catalogs_file_66_18_42_493.pdf